VIA University College Denmark

 

Manualer/Manuals

* = kræver kode/code required (mail: ngh@viauc.dk)

 

Akkordtidsfortegnelsen 2000 (pdf)
Dansk version *

 

Anlægsteknisk eksempel Brohuset (pdf)
Dansk version *

 

APV - Arbejdspladsvurdering (doc)
Dansk version *

 

Ballasttal for jord/Ballast values for soil
Dansk version

 

Beams and columns of steel and timber (zip)
English version *

 

Betonelementpriser (doc)
Dansk version *

 

Byggeplads/Building Site (zip)
Dansk version/English version *

 

Byggepladsindretning (signaturer)/Building Site Arrangement (signatures) (jpg)
Dansk version
English version

 

Density (xlsx)
English version *

 

Dokumentationsmateriale/Dokumentation materials (ppt)
Dansk version *

 

Dokumentationsmateriale/Dokumentation materials (zip)
Dansk version *

 

DS 409 – extract (zip)
English version *

 

DS 410 (zip)
English version *

 

Dækningsbidrag/Contribution margin (doc)
Dansk version
English version

 

Eksempler på fælles sikkerhedsforanstaltninger/fælles velfærdsforanstaltninger (doc)
Dansk version *

 

Geoteknisk rapport  Bredballe Skovpark pcl. 26 Vejle (pdf) ”Parameter”
Dansk version *

 

Geoteknisk rapport  Bredballe Skovpark pcl. 40 Vejle (pdf) ”Parameter”
Dansk version *

 

Geoteknisk rapport  Egedalsvej Horsens (pdf) ”Parameter”
Dansk version *

 

Geoteknisk rapport Golfbane Herning (pdf) ”Orienterende”
Dansk version *

 

Geoteknisk rapport  Kontor Vejlevej Horsens (pdf) ”Parameter”
Dansk version *

 

Geoteknisk rapport  Risengård Horsens (pdf) ”Forundersøgelse”
Dansk version *

 

Geoteknisk rapport Skuldelev skole/Geotechnical report Skuldelev skole (doc) ”Undersøgelse”
Dansk version*
English version*

 

Geoteknisk rapport  Smidstrup (pdf) ”Forundersøgelse”
Dansk version *

 

Hvordan skrives en rapport (docx)/How to write a report (docx)
Dansk version
English version

 

Klippe- bukkeliste (doc)/Cut- bending list (jpg)
Dansk version *
English version

 

Kodeliste/Code list (doc)
Dansk version/english version

 

Kældervægge i bloksten/Basement walls in blocks (pdf)
Dansk version

 

Materiels egenskaber/character of materials (xls)
Dansk version *
English version *

 

Maxit håndbogen/Maxit hand book (pdf)
Dansk version

 

Murværk - kursusmateriale (pdf)
Dansk version *

 

Mønsterarbejdsplads (doc)
Dansk version *

 

Netværksteknik (CPM)/Networktechnique (CPM) (docx)
Dansk version
English version

 

Omregningsfaktorerjordarbejde/Conversion factors – soilwork (doc)
Dansk version
English version

 

Overslagspriser - betonelementer (06.08)/Estimated prices – concrete elements (06.08) (pdf)
Dansk version

 

Produktionsformel – eksempel (doc)
Dansk version *

 

Rumbehov/Need of space (zip)
Dansk version *

 

Skitser til statisk konstruktion/Sketches for statical constructions (docx)
Dansk version/english version

 

Sociale omkostninger/Social costs (doc)
Dansk version
English version

 

Specifikke tyngder/Specific gravities (pdf)
Dansk version *
English version *

 

Statik/Statics (zip)
Dansk version *

 

Statusrapport/statusreport (doc)
Dansk version
English version

 

Stålmontage/Steel mounting (docx)
Dansk version *

 

Stålprofiler/Steel profiles (zip)
Dansk version *

 

Så meget koster en ansat/Total costs for an employee (pdf)
Dansk version

 

Timber in constructions (pdf)
English version *

 

Udgravningsplaner/Excavation planes (dwg)
Dansk version

 

Vejledende tider (zip)
Dansk version *

 

Vibrering af beton (zip)
Dansk version *

 

VVS-installationer – Er der plads nok (pdf)
Dansk version

 

3 ugersplanindhold/3 weeks plan – content (doc)
Dansk version
English version