VIA University College Denmark

 

Specialeskrivning/Dissertation writing

* = kræver kode/code required

Eksempler på interne tidsplaner/Examples of internal time schedules
Dansk version (kræver programmet GanttProject installeret)
Dansk version (som JPEG billedfil)

English version (the program GanttProject has to be installed)
English version (as JPEG picture file)

 

Eksempel på et speciale (på engelsk)/Example of a dissertation (in english)
English version *

 

Opskrift på hvorledes et speciale skrives/Recipe how to write a dissertation
Dansk version
English version

 

Links til specialeskrivning
http://www.skrivspeciale.dk

 

Links to dissertation writing
http://www.surrey.ac.uk/Skills/pack/report.html
http://www.technical-writing-course.com