VIA University College Denmark

 

Nyttige links/Useful links

 

http://www.geus.dk
GEUS' arbejdsfelt - geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning - er primært knyttet til Danmark og Grønland.
GEUS er en forsknings- og rådgivningsinstitution i
Miljøministeriet - GEUS er partner i Geocenter København - GEUS er tilknyttet EuroGeoSurveys

The work field of the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) - geoscientific studies, research, consultancy and geological mapping - primarily covers Denmark and Greenland.
GEUS is a research and advisory institution in the Ministry of the Environment - GEUS is partner in Geocenter Copenhagen - GEUS is associated with EuroGeoSurveys

 

http://www.kms.dk
Kort & Matrikelstyrelsens opgave er at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere.
Kort og geodata kan i mange sammenhænge effektivisere og forbedre opgaveløsningen til gavn for både borgeren, virksomheder og samfundet som helhed. F.eks. skal et fælles administrationsgrundlag, der indeholder digitale kort og geodata, være med til at fremme og lette processen med at anvende it som redskab til effektiviseringer.

It is KMS’s task to turn maps and spatial data into an everyday tool for citizens, companies and the public sector. Using maps and spatial data may in many respects improve and make task performance more efficient and in this way benefit citizens, companies and society as a whole. The KMS expertise on maps and spatial data must be at the disposal of the whole community.

 

http://www.kloakviden.dk
Kloakviden.dk henvender sig til alle der har spørgsmål inden for kloakområdet, men er især udarbejdet for de, der ønsker at blive kloakmestre. Siderne  kan bruges i det daglige, og kan efter endt uddannelse være en støtte, hvis situationen ”hvordan var det nu?” skulle opstå.

Kloakviden.dk is approached to everyone who has questions in relation to the sewer field, but is mainly prepared for people who wish to be educated as sewerage foreman. The website can be used everyday and can after final education be a support if the situation “what to do now” should occur.

 

http://www.mst.dk/default.asp?Sub=http://www.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-826-7/html/kap02.htm
Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse, der skal sikre ren luft, vand og jord og gode levevilkår for mennesker, dyr og natur.

The Danish Environmental Protection Agency spheres of activity are concentrated on preventing and combating water, soil and air pollution. The Agency belongs under the Danish Ministry of the Environment and has some 300 employees.

 

http://books.google.com
Hvad er Google Book Search?
Søg den fulde tekst på bøger for at finde nogle der interesserer dig og find ud af hvor du kan købe eller låne dem.

What is Google Book Search?
Search the full text of books to find ones that interest you and learn where to buy or borrow them.

 

http://scholar.google.dk
Hvad er Google Scholar?
Google Scholar gør det nemt at søge bredt efter videnskabelig litteratur.
Fra ét sted kan du søge blandt mange fagområder og kilder: afhandlinger, specialer, bøger, uddrag og artikler anmeldt af fagfolk fra akademiske forlag, faglige sammenslutninger, dokumentdatabaser, universiteter og andre videnskabelige organisationer. Google Scholar hjælper dig med at finde de mest relevante oplysninger inden for videnskabelig forskning.

What is Google Scholar?
Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. From one place, you can search across many disciplines and sources: peer-reviewed papers, theses, books, abstracts and articles, from academic publishers, professional societies, preprint repositories, universities and other scholarly organizations. Google Scholar helps you identify the most relevant research across the world of scholarly research.

 

http://www.spundwand.de/d/index.html
Spunsprofiler.

Sheet pile profiles.

 

www.peri.dk
PERI er en af verdens største producenter og leverandører af forskalling, understøtning og stillads systemer. Udover vores innovative produkter, tilbyder PERI teknisk bistand, planlægning, speciel software, udlejnings service og logistik support. Med utallige innovative produkter gennem de sidste 35 år, har PERI været i stand til at holde en konstant gennemgående stigning inden for forskallings og stillads industrien.

PERI is one of the world's largest manufacturers and suppliers of formwork, shoring and scaffolding systems. In addition to its innovative products, PERI offers engineering, planning, special software, rental service and logistics support. With numerous innovations during the past 35 years, PERI has been able to sustain a constant rate of growth in the formwork and scaffolding industry.

 

www.huennebeck.dk
Hünnebeck er en af verdens største udbydere af forskalling og stillads. Gennem 75 år har vi gentagne gange udviklet og forfinet vores produkter og services for at kunne tilbyde vores kunder de bedste omstændigheder for deres arbejde og rentabilitet.

Hünnebeck is among the world's foremost suppliers of formwork and scaffolding. Throughout the over 75-year history of our company we have repeatedly developed and fine-tuned our products and services in order to be able to offer our customers at all times the best preconditions for their work and operational profitability.

 

www.loewener.dk
V. Løwener A/S er en handels- og distributionsvirksomhed grundlagt i 1889. Firmaet forhandler og servicerer tekniske produkter og løsninger til industrien, entreprenører, transportbranchen og den offentlige sektor i Danmark og på nærmarkederne.

V. Løwener A/S is an industrial distributor founded in 1889. We sell and service technical products and systems to industries, contractors and the public sector in Denmark and its neighbouring countries.

 

www.halber.dk
Med udgangspunkt i overslags-programmodulet PRE-DESIGN er der udviklet en særlig light-version (CYBER-PDE-applet) til Internettet.
Af hensyn til brugervenlighed og hastighed er Internet-versionen CYBER-PDE begrænset til de mest gængse design-forudsætninger.
Angiv blot rammens ydre geometri og få et kvalificeret bud på stålprofiler, udfligninger og stålforbrug.

Based on the PRE-DESIGN program module a special light-version (CYBER-PDE applet) has been developed for the Internet.
With due considerations to easy-to-use and computer speed aspects the Internet version CYBER-PDE has been limited to accommodate the most common design assumptions.
Just enter the external geometry of the frame and get a qualified estimate on the required steel profiles, taperings and steel weight.

 

www.tjo.dk
Priser på sand, grus m.v. fra Lønggårdens Grusgrav i Sorø.

Prices for sand, gravel ect. from Lønggårdens Grusgrav i Sorø.

 

www.paschal.dk
Velkommen til PASCHAL-Danmark A/S.
Vi leverer komplette løsninger til byggebranchen inden for forskalling og stilladser. Vort kerneområde er udlejning af materiel i forbindelse med komplette projektløsninger.
PASCHAL' s egne produkter er suppleret med agenturer på kvalitetsprodukter fra:
RMD-KWIKFORM  (UK)
ALTRAD (F)
PASCHAL-Danmark har en førende position på det danske marked hvor vi har opereret siden 1978, og vi har gennem årene opbygget et stort know-how til brancheløsninger og et stort og bredt sortiment i vort udlejningslager.

Welcome to PASCHAL-Danmark A/S.
We deliver complete solutions to the building industry in formwork and
scaffolding. Our main working area is renting of material in connection with complete project solutions.
PASCHAL´s own products are supplied with agency on quality products from:
RMD-KWIKFORM  (UK)
ALTRAD (F)
PASCHAL-Danmark has a leading position on the Danish market where we have been operated since 1978, and we have trough-out the years built up a large know-how to branch solutions and a large and wide stock in our renting storage.

 

www.vmc-pitzner.dk
Salg og udlejning af entreprenørmateriel.

Sales and renting of contractor materials.

 

www.drot.dk
Gode eksempler på pris- og tidskalkulationer.

Good examples of price- and time calculations.

 

www.lemu.dk
Lemvigh-Müller er Danmarks mest betydende stål- og teknikgrossist.

Lemvigh-Müller is Denmarks leading steel- and technic wholesaler.

 

www.fundia.com
Fundia er en af Europas ledende forhandlere af armeringsprodukter.
Produkterne sælges i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Fundia is one of Europe's leading manufacturers of reinforcement products. The products are manufactured in Norway, Sweden, Finland and Denmark. 

 

www.birgerlarsen.dk
Maskinudlejningsfirma med en database med mere end 331 forskellige produkter.

Mashine leasing company with a database with more than 331 different products.

 

www.jmu.dk
“JYDSK MATERIEL UDLEJNING”/”JYDSK MATERIAL LEASING”

 

www.cat.com
En af verdens førende fabrikanter af mineudstyr, diesel og naturgas motorer samt industrielle gasturbiner.

One of the world’s leading manufacturer of construction and mining equipment, diesel and natural gas engines and industrial gas turbines.

 

www.cramo.dk
Cramo er en full service-leverandør, der udlejer maskiner, udstyr og
flytbare lokaler til byggevirksomheder, industrien og den offentlige sektor. Gennem en aktiv udvikling af nye lejekoncepter tilbyder Cramo et bredt og lettilgængeligt sortiment af udlejningsprodukter og service.
Materiel og prislister finder du ved i ”Produkter”, ”Lejeguide og prisliste”.
Jeg har også samlet listerne i en zip fil som du kan hente her: cramo.zip

Cramo is a full service-supplier who rent out machinery, equipment and removable premises to building companies, the industry and the public sector. Through an active development of new rental concepts Cramo offer a wide and easy accessible stock of rental products and service.
Products and price list are viewable in ”Produkter”, ”Lejeguide og prisliste”. I have also collected the lists in a zip file which you can get here: cramo.zip

 

http://www.dalton.dk/
DALTON A/S producerer betonelementer i højeste kvalitet til byggesektoren, og kan med mere end 75 års erfaring i branchen levere et bredt produktprogram af velafprøvede løsninger.

Vi producerer et bredt produktsortiment af betonelementer til både erhvervs- og boligbyggeri, og er især kendt for vores flotte trappeløsninger. Vores produktsortiment består af facader, vægge, trapper, bjælker, søjler, altaner og affaldsskakte, og vi tilbyder endvidere at forhandle tag og dæk. Dermed kan vi levere samtlige elementer til opførelse af dit råhus.

http://english.dalton.dk/
DALTON produces concrete elements of the highest quality for the construction industry, and with over 75 years' experience, we have a wide product range of well-proven solutions.

We produce a wide range of products made from concrete elements for both commercial and housing construction, and are renowned for our elegant staircases. Our product range consists of facades, walls, staircases, beams, columns, balconies and rubbish chutes, and we can also supply roofs and decks from other manufacturers. Consequently, we can supply all the elements needed for your project.

 

http://afloebsfraktionen.dk/
Afløbsfraktionen Dansk Beton Industriforening.

Di
sposal fraction Danish Concrete Industrial Association.