Lodret last - 2-plans enfamiliehus (med gitterspær).

 lodret last 2plan