Lodret last - 2-plans enfamiliehus (med trempelspær).

lodret last 2plan