Velkommen / Welcome


Brugernavn og adgangskode udleveres af underviseren - de kan også rekvireres på email.

Username and password are given by the lecturer - they can also be requested by email.

 

nextcloud