VIA University College Denmark

 

Programmer/Programs

* = kræver kode/code required (mail: ngh@viauc.dk)

 


Hvis Excel programmerne giver anledning til problemer kan det skyldes forkert indstilling af systemseparatorerne. Se videoinstruktion til løsning af problemet her.
NOTE: Anvendelsen af programmerne er på eget ansvar.

If the Excel programs causes problems it could be because of wrong settings of the system separators. See video instruction for solving the problem here.
NOTE: The application of the programs is on own responsibility.

 

Armeringsmængder (xlsx)/Reinforcement quantity (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Betontyper/Concrete types (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Borede fundamenter/Drilled foundations (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Centralt belastede træsøjler/Central loaded timber columns (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Dimensionering af bjælkelag/Design of floor structure (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Egenlast/Self weight (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Formtryk/Form pressure (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Jordarter/Soil types (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Jordflytning/Earthmoving (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Jordudtagningsskema – netmetoden/Soil calculation schedule – grid method (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Kapacitet transportvogne/Capacity transport vehicles (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Klippe- bukkeliste/Cutting- bending schedule (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Læmurmaksimal profilafstand/Shelter wall – maximum profile distance (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Maskintidsberegning/Mashine time calculation (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Murfeltsstørrelser/Masonry sizes (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Opgravning ved fundament/Excavation by foundation (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Regningsmæssig last på facade/Design load on facade
Dansk version *
English version *

 

Skråningsanlæg byggegrube/Slopes excavation (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Snelast på tage/Snow load on roofs (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Stålramme - overslag/Steel frame - estimation (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Vægtnetarmering/Weight grid reinforcement (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Vind tage/Wind actions on roofs (xlsx)
Dansk version / English version *

 

Ydelse - dozer (larvebånd)/Production - dozer (caterpillar track) (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Ydelse - gravemaskine/Production - excavator (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Ydelse - gummihjulslæsser/Production - wheel loader (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Ydelse - håndjord/Production - hand soil (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Ydelse komprimering/Production - compacting (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Ydelse - slæbeskovlsmaskine/Productiondragline (xlsx)
Dansk version *
English version *

 

Andre programmer/Other programs

* = kræver kode/code required (mail: ngh@viauc.dk)

 

Beamax  2.1 Bjælkeanalyse/Beamanalysis
beamax.zip

 

FreeMind 0.8.0 (Licenced under GNU)
freemind_windows_installer_081_max.zip

 

GanttProject (Licenced under GNU)
ganttproject-2.0.2.zip

 

Graph 4.2 (Licenced under GNU)
graph_42.zip

 

Leca Construction Calculator
leca_construction_calculator.zip *

 

MS Project (MPP) file reader
ppreader10.zip

 

Top1 4.23 Trækonstruktioner/Wood constructions
top1_423.zip

 

VLC-player 0.8.6b (Licenced under GNU)
vlc_0.8.6b_win32.zip