VIA University College Denmark

 

Videoer om byggeri/Construction videos

 

mediehuset.flv
Se en bygning blive opført I en fart – optaget med webcam. Du kan nedsætte afspilningshastigheden i Windows Media Player på følgende måde:
à Vis à Udvidede indstillinger à Indstillinger for afspilningshastigheder.
På grund af filstørrelsen (43,1 Mb) anbefales det at downloade filen før afspilning.

See a building be erected very fast – recorded with webcam. You can slow down the play back speed in this way: à Display à Extended settings à Settings for play back speed.
Because of the file size (43,1 Mb) it is recommended to download the file before viewing.

 

pile_driving.flv
Se hvordan man pælefunderer med rammemaskine.

See how to perform pile driving with machine.

 

sheet_piling.flv
Se hvordan man udfører spunsning ved nedramning.

See how to perform sheet piling by driving.

 

silent_piler.flv
Se hvordan man nedpresser spuns ved eksisterende bygning.
Ved nedpressing undgås vibrationer.

See how to press down sheet piling at existing building. This method prevent vibrations.