Beregning af en stålbjælke med ensfordelt last. Spændvidden er 5,00 meter, og den acceptable nedbøjning er 1/500 af spændvidden.